POLITYKA PRYWATNOŚCI AD-MAX
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Poniższy dokument opisuje zasady przetwarzania danych osobowych zbieranych
poprzez stronę internetową www.AD-MAX.COM.PL , zwaną dalej Stroną Internetową.
2. Administratorem danych osobowych, zwanym dalej Administratorem, jest AD-MAX Daniel Kender z siedzibą w 42-582 Rogoźnik ul.1 Maja 42d NIP: 6252344179
3. Dane osobowe zbierane poprzez Stronę Internetową są przetwarzane zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych zwane dalej RODO).
4. Administrator stosuje zasadę minimalizacji posiadanych danych osobowych
i dobiera odpowiednie środki, aby chronić prywatność Użytkowników Strony
Internetowej.
5. Użytkownikiem jest każda osoba wchodząca na Stronę Internetową.
§ 2 Sposób oraz podstawa prawna zbierania danych osobowych
1. Strona Internetowa zbiera dane osobowe Użytkowników poprzez:
a) wysłanie e-maila przez Użytkownika na jeden z adresów e-mail
podanych na Stronie Internetowej
b) Pliki Cookies
c) Google Analytics.
2. Odnośnie § 2 ust. 1 lit. a) i b) – przetwarzanie danych odbywa się na podstawie
RODO art. 6 ust. 1 lit. b): „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,
której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie
osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”.
3. Odnośnie § 2 ust. 1 lit. c) i d) – od Użytkowników, korzystających ze Strony
Internetowej, mogą być pobierane także inne dane, takie jak adres IP przypisany
do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, czas
dostępu, rodzaj przeglądarki, nazwa domeny, typ systemu operacyjnego, a także
dane statystyczne i nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach,
w które kliknie Użytkownik. Dane te zbierane są w celu poprawy użyteczności
i funkcjonalności Strony Internetowej, zgodnie z RODO art. 6 ust. 1 lit. f):
2
„przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (…)”.
Więcej o plikach cookies w § 5 Polityka Plików Cookies.
4. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do uzyskania kontaktu
z Użytkownikiem.
§ 3 Przekazywanie danych
1. Dane Użytkowników mogą być przekazywane dostawcom, z którymi
Administrator ma podpisane umowy, związane ze świadczeniem usług w obrębie
jego działalności.
2. Podmiotami przetwarzającymi mogą być: dostawcy świadczący usługę hostingu,
systemy do analizy ruchu w Serwisie Internetowym, usługi księgowe.
§ 4 Prawa Użytkownika
1. Każdy Użytkownik Strony Internetowej, którego dane są przetwarzane, ma
prawo do:
a. wglądu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);
b. poprawiania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);
c. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO);
d. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art.
19 RODO);
e. usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO);
f. przeniesienia swoich danych osobowych (art. 20 RODO).
2. Wyżej wymienione prawa zostaną wyegzekwowane po przesłaniu przez
Użytkownika odpowiedniej prośby do Administratora na adres e-mail:
BIURO@AD-MAX.COM.PL
3. Administrator postąpi zgodnie z żądaniem Użytkownika, o ile nie wystąpi
podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, wobec przetwarzania
których odniósł się Użytkownik.
4. Użytkownik ma także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie
przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora.
§ 5 Polityka Plików Cookies
1. Strona Internetowa wykorzystuje tzw. Pliki Cookies, czyli głównie małe pliki
tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Pliki Cookies pozwalają na rozpoznanie urządzenia Użytkownika i wyświetlenie
Strony Internetowej w sposób dostosowany do jego preferencji. Zawierają
3
zazwyczaj nazwę domeny, unikalny numer oraz czas przechowywania na
urządzeniu końcowym.
2. Pliki Cookies na Stronie Internetowej służą głównie do tworzenia anonimowych
statystyk, poprawiających funkcjonalność strony.
3. Pliki Cookies dzielą się na:
a. Cookies sesyjne – usuwane z urządzenia końcowego po wyłączeniu
komputera lub zakończeniu sesji przeglądarki;
b. Cookies trwałe – przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika
do momentu usunięcia ich przez Użytkownika lub ich wygaśnięcia.
4. Użytkownik ma prawo do wyłączenia Plików Cookies w obrębie swojej
przeglądarki. Każda przeglądarka ma własne ustawienia odnośnie Plików
Cookies.
5. Zablokowanie Plików Cookies przez Użytkownika może prowadzić do
nieprawidłowego wyświetlania się Strony Internetowej.
§ 6 Zmiany Polityki Prywatności
1. Polityka Prywatności może ulec zmianie.
2. Data ostatniej aktualizacji: 28.01.2024 r.
3. Pytania związane z Polityką Prywatności można kierować na adres e-mail:
BIURO@AD-MAX.COM.PL.